Logo3
GLOBAL BØNNEDAG I NORGE
(GLOBAL DAY OF PRAYER)


Ett nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Joh. 13,34-35

Kongenes Konge kom til verden som en tjener for å vise hvor lavt Han var villig til å gå for å møte oss i vår synd. Han som var uten synd møtte syndere med godhet og tilgivelse, og vasket skitne føtter. La oss ta på oss arbeidsklærne og tjene de svakeste i samfunnet med forbønn, gode nyheter og praktisk nestekjærlighet. Alle har vi behov for Jesu hjelp og tilgivelse, men Bibelen gir oss en spesiell oppmuntring om å huske på de aller svakeste i samfunnet.

Fokuset for Global Bønnedag/Global Day of Prayer 2014 blir derfor å tjene de svakeste i samfunnet: de ufødte, de eldste, de syke, de fattige, de utstøtte, de foreldreløse.

Bli med millioner av andre troende fra alle verdensdeler som samles i pinsen, for å be om vekkelse og gjennombrudd. Global Bønnedag er et fleksibelt opplegg, og man kan rimelig enkelt tilpasse det til eksisterende pinsemarkeringer/møter. Noen ber i hjemmene, noen ber i kirkelokaler, men alle er vi med og utgjør en viktig forskjell.

I 2014 er datoen satt til 8. juni. Fra Kristi Himmelfart til pinsen er det spesielle dager med innvielse og bønn. I etterkant oppmuntres man til å dele evangeliet på ulike kreative måter og vise praktisk godhet i lokalsamfunnet. Gud beveger seg over hele jorden for å støtte sitt folk i den store oppgaven med å vise Hans hjerte til mennesker med store behov.


Last ned video

Global Bønnedag støttes av Nasjonalt Bønneråd.

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter


Kontakt
Global Bønnedag, Norge
Adresse: BFN Myrsethveien 1 2010 Strømmen
E-post: info@globalbonnedag.no2014 - 8. juni

2015 - 24. mai

"Og så mitt folk som er kalt ved mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt ansikt, og omvender seg fra sine onde veier. Da vil jeg høre i himmelen, tilgi dere synd og lege deres land." 2. Krøn. 7,14

"Skulle et lite bønnemøte med rundt 120 personer i Øvresalen i byen Jerusalem gjøre hele forskjellen? Hvem ville tro det? Hvem ville ha kommet på det? Ikke et menneske! Mennesker har prøvd å forbedre den planen, men de mislykkes alltid." Armin Gesswein

 

Internasjonal Facebook-side

Internasjonal Twitter-side 

 
© 2008 Copyright, Global Bønnedag, Norge | Skriv ut siden