Logo2
 HISTORIKK

Global Bønnedag er et fenomen som startet i år 2000 med at Gud gav forretningsmannen Graham Power en visjon basert på 2. Krøn. 7:14. Visjonen handlet om å samle kristne i Cape town og Sør-Afrika, til en dag med omvendelse og bønn.

I 2001 var ca. 45000 kristne samlet til bønn og omvendelse på Newlands Rugby Stadium i Cape Town. Ettervirkningene av intens bønn kunne merkes lenge etterpå. Det var vitnesbyrdene og frukten av hva Gud gjorde denne dagen som spredte visjonen til resten av Afrika. Etter 3 år var alle land i Afrika involvert i "Dagen for omvendelse og bønn for Afrika". Samme året (2004) ble det i Malaysia holdt et møte i Det Internasjonale Bønnerådet. Der ble utfordringen gitt videre til resten av verden om å delta i en Global Bønnedag. 

Visjonen spredte seg og hadde sterk vekst de første årene. I 2009 var det første gang i historien at alle land i verden deltok i markeringen. Global Bønnedag var den største bønnemobiliseringen vi har sett noensinne. Mange millioner har vært med på å be, og nå går utfordringen ut til Norge.

GLOBAL BØNNEDAG OGSÅ I NORGE

I 2008 hadde Flekkerøya den første store markering av Global Day of Prayer i Norge. Markeringen hadde stor oppslutning (over 1000 deltakere), og folk kom fra ulike steder i landet. De opprettet nettstedet www.globalbonnedag.no, der de informerte om arrangementet i 2008 (Bønnetjenesten for Norge har nå fått overta dette domenet.).


Sandefjord har vært en foregangsby når det gjelder å satse på Global Bønnedag her i landet. I 2010 gikk 14 menigheter sammen om å feire pinsen på en spesiell måte. I forkant av pinsen ba man på skift dag og natt 24/10. De bygget "pinsens hus" midt på byens torg og løftet opp Jesus på ulike samlinger. Det ble også sendt informasjon om pinsen og Den Hellige Ånd til husstandene i området.

Rundt om i landet har det også vært et knippe med andre menigheter og bønnegrupper som har deltatt i bønnemobiliseringen.

Potensialet for Global Bønnedag i Norge er stort. I Danmark tok det noen år for å bygge opp en solid markering, derfor arbeider vi også langsiktig i Norge for at visjonen skal spres, grunnfestes og vokse.

2015 – BØNNEGUIDEN FOR FØRSTE GANG SOM APP
For første gang i historien ble Bønneguiden gjort tilgjengelig om APP til Android-telefoner. APP-en hadde en tilleggsside om moderne slaveri, samt en lenkeside til flere ressurser.

Selv om det er blitt et mye lavere aktivitetsnivå både i Norge og internasjonalt om Global bønnedag, så tror vi fortsatt visjonen og strategien kan bety en forskjell.

KORT HISTORIKK PÅ VIDEO: Bli inspirert av det Gud har gjort tidligere.

Trykk her for å laste ned videoen (2010 engelsk 9,5 mb kort historikk)

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter


Kontakt
Global Bønnedag, Norge
E-post: info@globalbonnedag.no2017 - 4. juni

2018 - 20. mai

"Og så mitt folk som er kalt ved mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt ansikt, og omvender seg fra sine onde veier. Da vil jeg høre i himmelen, tilgi dere synd og lege deres land." 2. Krøn. 7,14

"Skulle et lite bønnemøte med rundt 120 personer i Øvresalen i byen Jerusalem gjøre hele forskjellen? Hvem ville tro det? Hvem ville ha kommet på det? Ikke et menneske! Mennesker har prøvd å forbedre den planen, men de mislykkes alltid." Armin Gesswein

 

 

 © 2008 Copyright, Global Bønnedag, Norge | Skriv ut siden